Co wchodzi w zakres ochrony ubezpieczenia majątkowego?

Ubezpieczenia majątkowe należą do bardzo ciekawej kategorii ubezpieczeń. Mogą one kojarzyć się nam przede wszystkim z podstawową formą, czyli ubezpieczeniem nieruchomości. Jednakże do kategorii ubezpieczeń majątkowych należą również inne typy ubezpieczeń mienia takie jak chociażby ubezpieczenie turystyczne czy też komunikacyjne. W odniesieniu do ubezpieczeń mienia wyróżnić możemy również takie, które dotyczą gospodarstw rolnych, a mianowicie obiektów budowlanych wchodzących w ich skład. Drugą kategorią ubezpieczeń majątkowych są z kolei powszechnie stosowane polisy chroniące nas od odpowiedzialności cywilnej.

Co ochronimy dzięki ubezpieczeniom majątkowym?

Odnosząc się już stricte do zakresu ochrony ubezpieczeń majątkowych, to jako pierwszy z przykładów możemy wymienić tutaj nieruchomości takie jak chociażby domy czy mieszkania, czyli obiekty szczególnie narażone na wiele różnych, niezależnych od nas czynników. Dzięki takiemu ubezpieczeniu mamy możliwość uzyskania odszkodowania w momencie, gdy dojdzie do jakiegokolwiek uszkodzenia danego elementu nieruchomości na przykład w wyniku zalania lub spowodowania pożaru. Możliwość uzyskania tego odszkodowania dotyczy także sytuacji, w których dojdzie do włamania, ponieważ temu ubezpieczeniu podlegają również różnego rodzaju ruchomości znajdujące się we wnętrzu obiektu.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) to z kolei rodzaj polisy majątkowej, której celem jest ochrona majątku osoby poszkodowanej przez nas oraz wypłata jej odszkodowania z tego tytułu. Najpopularniejszym rodzajem ubezpieczenia OC jest oczywiście samochodowe, czyli komunikacyjne, jednak znajdziemy je również w zakresie ubezpieczeń rolniczych, ubezpieczeń nieruchomości czy polis turystycznych. W odniesieniu do ubezpieczenia turystycznego OC obejmuje naszą ochronę w momencie, gdy podczas wakacji nieumyślnie uszkodzimy czyjeś mienie lub gdy spowodujemy kolizję drogową. Dodajmy również, iż ubezpieczeniem majątkowym mogą zostać objęte zarówno podmioty indywidualne, jak i przedsiębiorstwa.