Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia?

Zdarzają się sytuacje, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia. Kiedy może mieć to miejsce i jak upewnić się, że w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, nie dojdzie do takiej odmowy?

Sprawdzenie Ogólnych Warunków ubezpieczenia (OWU)

Przed zakupem każdego ubezpieczenia, należy dokładnie sprawdzić OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. To w tej części dokumentacji zawarte są wszystkie wyłączenia, czyli sytuacje, gdy firma ubezpieczeniowa nie wypłaci poszkodowanemu odszkodowania. Sprawdźmy na poszczególnych rodzajach polis, kiedy może mieć miejsce taka sytuacja.

Odmowa wypłaty świadczenia z ubezpieczenia OC

W przypadku świadczeń z OC, odmowa najczęściej ma miejsce w przypadku:

  • niskiej wartości powstałej szkody,
  • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu,
  • umyślnego spowodowania szkody,
  • braku ważnego badania technicznego, choć zależy to od ewentualnego wpływu stanu samochodu na powstanie szkody,
  • ucieczki z miejsca zdarzenia.

Warunki wypłaty świadczenia mogą oczywiście różnić się w zależności ubezpieczyciela. Dlatego też w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych należy bardzo dokładnie sprawdzić OWU. Pomocne będzie też skonsultowanie się z ekspertami, którzy doradzą najbardziej kompleksowe oferty.

Niewypłacenie świadczenia w przypadku ubezpieczenia mieszkania

Uwagę należy zwrócić również na wyłączenia przy ubezpieczeniach mieszkania. Także i tutaj każde towarzystwo będzie miało nieco inną politykę i własny sposób definiowania sytuacji, w których odszkodowanie po prostu nie będzie przysługiwało. Jakie najczęściej są to przypadki?

  • Powodzie na obszarach zalewowych.
  • Pęknięcia ścian wywołane mrozem w nieogrzewanym domu.
  • Pożary w skutek niedopełnienia obowiązku przeglądów kominowych.
  • Naniesienia graffiti na elewację.

Należy zwrócić uwagę także na to, jakie przedmioty nie zostaną ubezpieczone w przypadku zdarzeń losowych oraz kradzieży. Zazwyczaj są to m.in. rękopisy, przedmioty kolekcjonerskie, a także dzieła sztuki oraz broń palna.

Odmowa wypłaty środków z ubezpieczenia na życie

Ostatnim przykładem, który warto wziąć pod lupę są wyłączenia w ubezpieczeniach na życie. Przykładem częstego obniżania świadczeń, a nawet całkowitej odmowy wypłaty, jest śmierć w skutek brania udziału w różnego rodzaju niebezpiecznych zawodach, np. wyścigach lub rajdach.

W zdecydowanej większości przypadków towarzystwa odmawiają też wypłaty, gdy do śmierci doszło w skutek chorób psychicznych spowodowanych przyjmowaniem środków psychoaktywnych, a także działań wojennych i aktów terroru. Jednak także i tutaj zakres wyłączeń może być różny i trzeba uważnie go sprawdzić.

Jak widać sytuacji, gdy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia jest naprawdę wiele. Aby dowiedzieć się o nich więcej oraz wybrać odpowiednią dla siebie polisę, skorzystaj z naszej pomocy.