Na jakich zasadach działają ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenia na życie to jedna z popularnych form zabezpieczenia finansowego na wypadek śmierci ubezpieczonego lub innych wypadków objętych ubezpieczeniem. To również sposób na zgromadzenie środków finansowych pozwalających zabezpieczyć się na czas emerytury. Jest też kilka innych korzyści, które przemawiają za wykupieniem dodatkowego ubezpieczenia. Sprawdźcie!

Działanie ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie to dobrowolne ubezpieczenie, które opłacane jest w formie comiesięcznych składek. Na czas trwania polisty towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia ochronę w każdym momencie jej trwania, co oznacza, że nawet w przypadku nagłej śmierci ubezpieczonego, osoba uposażona otrzyma sumę pełną sumę pieniędzy wynikającą z zapisów polisy. Warto podkreślić, że umowa podpisywana jest na określony czas. Zazwyczaj jest to trzydzieści lat, ale mogą też zostać przygotowane polisy na krótszy czas. To oznacza, że w przypadku zerwania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym nie otrzymamy zwrotu wpłaconych składek. Zaleca się, zatem rozważyć ewentualne zerwanie umowy. Zawsze można udać, zwrócić się do nas o pomoc w zakresie przygotowania innych warunków ubezpieczenia.

Rozszerzenie ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie może obejmować również inne świadczenia ochronne, które podpisywane są w ramach odrębnej umowy ubezpieczeniowej. Dodatkowe polisy zwiększają ochronę ubezpieczonego i zabezpieczają go nie tylko na wypadek śmierci. Najbardziej popularne umowy dodatkowe obejmują ubezpieczenie NNW zdrowotne, poważane zachorowania, leczenie szpitalne, zachorowanie na choroby nowotworowe oraz ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa. Każde z wymienionych świadczeń jest kalkulowane osobno, a koszty umowy wliczone w uzgodnioną miesięczną lub roczną składkę ubezpieczenia.

Jak przygotować się do zakupu ubezpieczenia na życie?

Na rynku dostępne jest wiele form ubezpieczeń, które można również zakupić przez Internet w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym. Jednak warto pamiętać, że zakup ubezpieczenia na życie to inwestycja w przyszłość na wiele lat. Dlatego nie zalecamy podejmowania tej decyzji bez konsultacji ze specjalistą. W naszej agencji udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania, a dzięki poznaniu oczekiwań naszych klientów przygotujemy polisę, która będzie odpowiadać potrzebom właściciela polisy i zabezpieczy interesy nie tylko ubezpieczonego, ale też rodziny. Zapraszamy na konsultacje osobiście lub telefonicznie pod podany numer telefonu w zakładce kontakt.