Rodzaje ubezpieczeń w rolnictwie

 

Według statystyk w Polsce istnieje nawet 1,4 miliona gospodarstw rolnych. To liczba, która robi ogromne wrażenie! Warto jednak wiedzieć, że rolnicy prowadzący własne gospodarstwa muszą pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii - ubezpieczenia. W końcu wypadki chodzą po ludziach, dlatego też ubezpieczenia w rolnictwie są wręcz niezbędne - powinny one zabezpieczać zarówno rolnika, osoby pracujące na gospodarstwie, a także wszelkiego rodzaju plony. Jakie wyróżniamy rodzaje ubezpieczeń w rolnictwie? Sprawdź!

3 rodzaje ubezpieczeń w rolnictwie

Wyróżniamy właściwie trzy rodzaje ubezpieczeń w rolnictwie takie jak:

  • OC rolnicze,
  • ubezpieczenie obiektów rolnych,
  • ubezpieczenie upraw rolnych.

 

Zdecydowanie najbardziej znanym ubezpieczeniem w rolnictwie jest OC. Jest ono obowiązkowe dla wszystkich osób, które prowadzą gospodarstwa rolne mające powierzchnię przynajmniej 1ha. To bardzo przydatna polisa, która chroni zarówno rolnika, pracowników, a także wszystkie pozostałe osoby, które zostały poszkodowane wskutek prowadzenia działalności rolniczej. Jak to wygląda w praktyce? Podczas wykonywania różnego rodzaju prac w polu może dojść do bardzo wielu niebezpiecznych sytuacji, wskutek których poszkodowane mogą zostać jakieś osoby - w takim przypadku odpowiedzialność finansowa spada na ubezpieczyciela. Warto też tutaj wspomnieć o tym, że mając rolnicze OC, nie musimy kupować dodatkowego OC, które obowiązuje na pojazdy wolnobieżne.

Pozostałe rodzaje ubezpieczeń dla rolników

Inną obowiązkową polisą jest ubezpieczenie budynków rolnych. Każdy rolnik musi ubezpieczyć wszelkie obiekty, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego na wypadek różnego rodzaju zdarzeń losowych (takich jak na przykład pożar) - jeżeli powierzchnia gospodarstwa jest większa niż 1ha. Taki obowiązek również istnieje w przypadku mniejszych obszarów użytków i gruntów pod warunkiem prowadzenia produkcji rolnej stanowiącej specjalny dział - zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli natomiast gospodarstwo rolne jest mniejsze niż 1ha, to mamy prawo do dobrowolnego ubezpieczenia domu mieszkalnego oraz wszelkich obiektów gospodarczych, które znajdują się na danym terenie.

 

Ostatnie już ubezpieczenie dla rolników dotyczy upraw rolnych. Jest to ubezpieczenie majątkowe, do którego zobowiązani są rolnicy, którzy pobierają bezpośrednie dopłaty do ubezpieczenia minimum 50% powierzchni upraw do ostatniego dnia czerwca każdego roku. Warto wiedzieć, że z zakupu ubezpieczenia na uprawy płynie bardzo wiele zalet. Przede wszystkim w ten sposób chronimy uprawy od niebezpiecznych warunków atmosferycznych takich jak np. grad czy susza, które mają znaczący i negatywny wpływ na uprawy. Oprócz tego zobowiązani jesteśmy do zapłaty jedynie części składki - za resztę odpowiada budżet państwa. Nie zapominajmy również, że jest to obowiązek, który należy spełniać.

 

Podsumowując, jak możemy wyżej zauważyć, istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń w rolnictwie. Bez chwili zawahania możemy stwierdzić, że wszystkie są bardzo istotne. Ponadto są one obowiązkowe, dlatego też nie warto zwlekać z ich wykupieniem. Jeśli mają Państwo jakieś pytania związane z ubezpieczeniami dla rolników, to zachęcamy do nawiązania z nami kontaktu - chętnie odpowiemy na wszelkie pytania!