Ubezpieczenia Komunikacyjne

 

Każdy właściciel pojazdu jest zobowiązany do wybrania dla siebie pakietu usług, jakimi są obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne. Chronią one od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody na drodze. Z kolei ubezpieczenia komunikacyjne dobrowolne pomogą zabezpieczyć samochód od zdarzeń losowych i następstw nieszczęśliwych wypadków. Możemy zaoferować różne rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych dedykowanych właścicielom pojazdów.

  • OC krajowe – chroni od odpowiedzialności cywilnej w Polsce i w większości europejskich miast.
  • Ubezpieczenie graniczne sprawdzi się w przypadku pojazdów zarejestrowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeśli wjeżdżamy do tych krajów bez Zielonej Karty, musimy zaopatrzyć się w ubezpieczenie graniczne.
  • Zielona Karta – potwierdzenie ubezpieczenia komunikacyjnego OC w krajach należących do Systemu Zielonej Karty.
  • AC (autocasco) jest to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne od zdarzeń losowych.
  • Assistance – zapewnia pomoc w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych, takich jak np. holowanie, stłuczka.
  • NWW – dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne od następstw nieszczęśliwych wypadków.


Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! Z przyjemnością pomożemy w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenia komunikacyjne