Ubezpieczenia Medyczne

 

Lekarze, dentyści, pielęgniarki czy ratownicy medyczni są często narażeni na duże ryzyko podczas wykonywania swoich czynności zawodowych. Zagrażają im nie tylko choroby, z którymi stykają się na co dzień. Na swoich barkach niosą również wielką odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów, a przecież są tylko ludźmi. Specjalnie dla nich i ich poczucia komfortu, zespół KCFU przygotował specjalne ubezpieczenia medyczne, gwarantujące minimum spokoju podczas wykonywania czynności zawodowych.

Ubezpieczamy lekarzy na wypadek kontaktu z groźnymi materiałami zakaźnymi. Wyjątkowe ubezpieczenia medyczne stanowią te chroniące medyków przed skutkami popełnionych błędów lekarskich. Pomimo najlepszych chęci i kwalifikacji mogą się zdarzyć, a nie warto dopuścić, aby lęk przed konsekwencjami doprowadził do powstrzymania się od podejmowania odpowiednich kroków. Warto rozważyć także ubezpieczenia medyczne od sytuacji, w których lekarz wykorzystuje mienie prywatne do wykonywania czynności ratujących życie. Lepiej zawsze być gotowym do niesienia pomocy i nie przejmować się dodatkowymi kosztami materialnymi.

Ubezpieczamy także lekarzy i dentystów od utraty dochodów z powodu czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku. Rekompensujemy utratę dochodu nawet do 60 miesięcy.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi agentami, którzy z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

ubezpieczenie zdrowotne