Ubezpieczenia Transportowe

 

Czy Państwa firma zajmuje się zawodowym przewozem ładunków w ruchu międzynarodowym lub krajowym? Jeżeli tak to na pewno są Państwo świadomi, że na drodze zawsze może coś się wydarzyć: wypadek, stłuczka, kradzież towaru. Właśnie dlatego warto mieć wykupione ubezpieczenie transportowe OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym lub krajowym.
Dzięki niemu zabezpieczysz się przed finansowymi skutkami szkód, które powstały w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towarów w drogowym transporcie. Swoim kontrahentom dajesz gwarancję, że w nieprzewidzianych wypadkach zadziała Twoja polisa.
Twoja firma będzie zabezpieczona przed finansowymi skutkami uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia ładunku, który przewozisz – od przyjęcia do wydania go odbiorcy.

Ubezpieczenie dedykowane jest dla:

 • osób prawnych,
 • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą, które zawodowo przewożą ładunki na terenie Europy (poza: Rosją, Kazachstanem, Mołdawią, Ukrainą i Białorusią).

 

ubezpieczenie transportowe

 

Przed czym chroni ubezpieczenie?

Ubezpieczenie transportowe w wariancie podstawowym zapewnia, że:

 • wypłacone zostanie właścicielowi towaru odszkodowanie, jeśli np. z powodu złych warunków na drodze lub wypadku nie dostarczysz go na czas,
 • pokryte będą koszty przechowania ładunku – np. na czas naprawy uszkodzonych pojazdów,
 • zwrócone zostaną niezbędne koszty, które poniesie Twoja firma, aby zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiary (nawet jeśli się to nie uda) – np. przeładunku, podstawienia dodatkowego pojazdu do dalszego transportu,
 • pokryte będą koszty pracy ekspertów, którzy ustalą okoliczności, przyczyny i rozmiary szkody,
 • zrefundowane zostaną koszty sądowej obrony i koszty postępowań sądowych – w tym mediacji i postępowań pojednawczych

Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o:

 • przewóz niebezpiecznych towarów (ADR),
 • przewóz żywych zwierząt,
 • przewóz leków,
 • skutki rozboju,
 • uszkodzenie palet i kontenerów, które są opakowaniem lub zabezpieczeniem towaru,
 • usunięcie pozostałości po szkodzie, w tym utylizację uszkodzonego towaru,
 • skutki szkód, które powstały w czasie postoju poza strzeżonym parkingiem. (Za skutki niektórych szkód podczas postoju wypłacone zostanie odszkodowanie z podstawowego ubezpieczenia komunikacyjnego typu Podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne OC działa, jeśli szkoda wydarzyła się w czasie postoju, który był spowodowany np.:

* wypadkiem lub awarią pojazdu,

* koniecznością udzielenia ofiarom wypadku pierwszej pomocy,

* załatwianiem formalności celnych,

* nagłą chorobą kierowcy, która uniemożliwia mu dalszą jazdę,

* kontrolą drogową.,)

 • podniesienie lub wyciągnięcie pojazdu, który miał wypadek,
 • skutki szkód, które powstały w Rosji, Kazachstanie, Mołdawii, na Białorusi, Ukrainie lub poza Europą.